Mjölby kommun

Livet på landsbygden - bygdelagen berättar

I Mjölby kommun är landsbygden en aktiv och viktig del för kommunens utveckling. Av våra 28 000 invånare, bor cirka 6000 på landsbygden.

Hur är det att leva och bo på landet i Mjölby kommun? Vi har intervjuat representanter för byalagen som berättar om en stark samhörighet och vilja att utveckla landsbygden.

Två kvinnor som står framför en grönskande äng och ler.

"Gemenskapen är fantastisk"

Ingrid Martini och Anette Ottosson, Västra Harg byalag.

Sex personer som står utomhus framför en röd stuga.

"En knutpunkt som har nära till allt"

Ulla Joelsson, Anne Marie Richardson, Ebba Nyström , Carina Kärrlander, Birgit Axell och Kent Kärrlander, Väderstad byalag.

Två kvinnor som står utomhus och ler. I bakgrunden syns en sjö.

"Det som finns i hemorten får man ingen annanstans"

Linda Munter och Caroline Davidsson, Normlösa bygdelag.

Gul åkermark med en blå himmel med lätta moln.
Ett bildmontage med flera personer som står utomhus.

Representanter från de olika byalagen i kommunen.

Publicerad