Mjölby kommun

Kungörelse Granskning för detaljplan del av Viby-Olofstorp 4:4 m.fl. i Mantorp

Anslaget tas ner:2021-08-14

Byggnads- och räddningsnämnden har beslutat att ställa ut rubricerad detaljplan för granskning. Utställning sker mellan 25 juni och 13 augusti.

Länk till planen