Mjölby kommun

Årskurs 6 blir kvar i Normlösa och Västra Harg

Normlösa och Västra Harg skolor behåller eleverna även i årskurs 6. Det har utbildningsnämnden beslutat.

På några av kommunens grundskolor har eleverna bytt skola mellan årskurs 5 och årskurs 6. Fördelningen av årskurser har setts över vid kommunens F-5 skolor. Nämndens beslut innebär att elever börjar årskurs 6 i Normlösa och Västra Hargs skola vid höstterminens start 2022, istället för att byta till en mellanstadieskola i Mantorp eller Mjölby.

Tre skolor i Skänningeområdet: Bjälbotull, Lindbladskolan och Väderstad skola, kommer även fortsättningsvis vara F-5 skolor. I samband med en förstudie om framtida behov av lokaler för förskolan och skolan i Skänningeområdet, så ska man sträva efter att skapa sammanhållna stadier för skolorna även i där, beslutade nämnden.

Lärare och elever i klassrum

Publicerad