Mjölby kommun

Ny färdtjänsttaxa

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ny egenavgift för färdtjänst inom kommunen.

Beslutet innebär att egenavgiften blir 26 kronor för resor kortare än 25 kilometer och 52 kronor för resor längre än 25 kilometer. Periodkort påverkas inte av prisjusteringen.

Den nya taxan börjar gälla från och med 1 juli 2021.

Publicerad