Detaljplan i Mjölby för Bilen 1

Infoga bild

Byggnadskontoret har fått i uppdrag att utarbeta en ny detaljplan för att möjliggöra en utbyggnad av de nuvarande lokalerna på fastigheten.

Planarbetet har inletts. Samråd om planförslaget beräknas kunna ske under hösten 2021.

Kommunens handläggare för planen är

Magnus Hultegård, planarkitekt.

tel: 010-234 51 86

e-post: magnus.hultegard@mjolby.se