Mätstickan

Vi som chefer och ledare vill veta hur våra medarbetare mår och hur arbetsglädjen är på våra arbetsplatser. Mätstickan ger oss en bild av nuläget och är ett verktyg för att fånga upp om något behöver förändras på våra arbetsplatser.

Genom att löpande följa hur vi mår i våra verksamheter kan vi snabbt fånga upp om något behöver åtgärdas innan det blir ett större problem. Vi kommer tillsammans diskutera resultaten på våra arbetsplatsträffar.

Ditt svar är anonymt, det enda du behöver ange är din arbetsplats.

Gradera frågorna nedan mellan 1 och 10
1 är mycket dåligt och 10 mycket bra
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hur har du upplevt din arbetsdag?

Hur mår du idag?

Hur är din arbetsglädje?

Hur upplever du samarbetet på arbetsplatsen?

Berätta gärna hur du känner och vad du tycker vi gör bra och mindre bra.

Skriv in ditt namn här om du vill ha ett samtal med din enhetschef.

Senast publicerad