Mjölby kommun

Bekämpa och rapportera blomsterlupin och andra invasiva arter

Blomsterlupin och andra invasiva främmande växter är ett hot mot den biologiska mångfalden. Privatpersoner uppmanas att rapportera fynd av invasiva växter till artportalen.

Invasiva främmande växter, är växter som har importerats hit på olika vägar och spridit sig i den svenska naturen. De riskerar att konkurrera ut andra viktiga arter och är ett hot mot den biologiska mångfalden.

– En privatperson som upptäcker en invasiv växt på sin tomt eller i naturen kan anmäla fyndet till den nationella artportalen, berättar Anna Carpholm, kommunekolog. Vi uppmanar allmänheten att bekämpa och anmäla alla fynd av invasiva arter under hela växtsäsongen.

Den 6 juni uppmärksammas kampen mot invasiva främmande växter lite extra, som en dag då allmänheten uppmanas att bekämpa blomsterlupin.

Exempel på invasiva växter som spridit sig i naturen är blomsterlupin, kanadensiskt gullris, jätteloka, jättebalsamin, sjögull och parkslide.

Kommunen bekämpar invasiva växter där de förekommer. Det kan röra sig om ganska långdragna insatser, då de invasiva arterna har en stark förmåga att sprida sig.

Rapportera fynd på invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.

Bekämpa blomsterlupin för naturens skull Länk till annan webbplats. (Länsstyrelsen Östergötlands webbplats)

Sprid inte invasiva främmande arter Länk till annan webbplats. (Naturvårdsverkets webbplats)

En blå-lila blomstängel som växer högst upp på en lång stjälk.

Blomsterlupin. Foto: Mjölby kommun

Växt med små vita blomklasar och gröna blad som bildar ett tätt buskage.

Parkslide.

Publicerad