Mjölby kommun

Gräsytor i Mjölby kommun

Nu är vi inne i juni och den efterlängtade sommaren är här med både sol, värme och regn. Växter, buskar och gräs växer både snabbt och mycket. Det är många som har uppmärksammat att ytorna inte klipps lika ofta som tidigare. För att bli en mer effektiv kommun har vi sett över skötselnivåerna på våra gräsytor och tagit beslutet att klippa gräsytorna i en mindre utsträckning.

Gräsytorna kommer nu klippas en till två gånger under sommarsäsongen. Det höga gräset kan kanske se lite tråkigt ut men det är många insekter och djur som mår bra av att gräset inte klipps så ofta. Det bidrar till att det finns fler blommande växter som ger både mat och boplatser. Den biologiska mångfalden gynnas och vi blir en mer hållbar stad.Vi förstår att det finns många frågor och synpunkter kring gräsklippningen och vi ber dig då att i första hand and använda Mjölby kommuns synpunkt- och felanmälningssystem som du hittar på https://www.mjolby.se/ Länk till annan webbplats.

Vi vill även passa på att informera om att det inte är personalen som klipper gräset som beslutar vilka ytor som ska klippas.

Exempelbild

Publicerad