Mjölby kommun

Elskåp färgsätts i Mjölby

I helgen kommer fem ungdomar att färgsätta var sitt elskåp i centrala Mjölby. Under aktiviteten kommer Mjölbykonstnären Emelie Wedhäll att stötta ungdomarna.

Projektet kallas för "Målerikraft" och är ett samarbete mellan Mjölby kommun, Ung Konst Öst och Mjölby Svartådalen Energi AB (MSE).

Målerikraft-projektet inleddes hösten 2020 när Ung Konst Öst arrangerade workshopar på temat skissande och gatukonst för ungdomar som är mellan 13-25 år. I samband med workshopen anordnades en skisstävling där fem vinnare ska dekorera var sitt elskåp i Mjölby som det kommunala elbolaget Mjölby Svartådalen Energi AB står till förfogande för.

Lena Lindgren, kultur- och fritidsstrateg i Mjölby kommun, tycker att projektet är betydelsefullt.

- För oss är det viktigt att unga får utrymme i det offentliga rummet. Konst som syns utomhus är tillgänglig och demokratisk, vilket gör att den når ut till fler, säger hon.

Kontakt: Lena Lindgren, kultur- och fritidsstrateg

lena.lindgren@mjolby.se


Penslar och färgburkar i olika färger

Publicerad