Mjölby kommun

Företagsklimatet granskas i nya undersökningar

Två nya undersökningar om företagsklimatet har nyligen presenterats. Kommunen kommer att använda undersökningarna som ett verktyg för att utveckla företagsklimatet.

Fastighetsägarna har sedan 2006 låtit Demoskop mäta hur det står till med fastighetsföretagarklimatet och i år sker detta i 22 kommuner i Sverige. Undersökningen granskar hur Fastighetsägarnas medlemmar ser på samarbetet med kommunen, hur förutsättningar för lönsamhet ser ut, samt hur man upplever service, avgifter och handläggningstider. I år har Mjölby kommun nöjdast fastighetsägare, följt av Skara och Trollhättan.

Den andra undersökningen är Sveriges kommuner och regioners ”Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag”. I undersökningen ges de företag som har haft ett myndighetsärende i kommunen möjlighet att besvara en enkät med frågor om handläggningen av deras ärende.

Mjölby får 2020 ett sammanlagt Nöjd Kund Index (NKI) på 73, högsta möjliga värde är 100. Det genomsnittliga indexet för samtliga medverkande kommuner är 74.

När en kommun har ett NKI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat. Mjölby kommuns totalindex på 73 klassas alltså som ett högt betyg men är en försämring jämfört med förra året då NKI uppgick till 80. Därmed har de senaste årens uppåtgående trend brutits.

Mjölby kommuns näringslivschef Torbjörn Sjögren välkomnar undersökningarna och säger:

Resultaten blir viktiga verktyg i vårt arbete med att tillsammans med näringslivet utveckla företagsklimatet. Vi kommer att använda undersökningen vid dialog med näringslivet i olika forum. Efter pandemin ska vi också genomföra en light-version av utbildningen Förenkla Helt Enkelt, i syfte att utveckla vår goda myndighetsservice till företagen.

Kontakt

Näringslivschef

Torbjörn Sjögren

Telefon: 0142-85011

torbjorn.sjogren@mjolby.se

 

En kvinna tejpar en låda i ett stort lagerhus.

Publicerad