Mjölby kommun

Många besöker återvinningscentralen under pandemin

Under pandemin har många renoverat hemma, vilket även har märkts av på Hulje återvinningscentral. Många invånare har lämnat in impregnerat trä.

Under 2020 besökte cirka 130 000 fordon återvinningscentralen. Föregående år var det 114 000 besök.

- Vi ser att vi har fler besökare, men även att mängden trä och impregnerat trä har ökat markant, säger Per Andersson, avfallschef i Mjölby kommun.

Under 2020 lämnades 317 ton impregnerat trä till Hulje återvinningscentral. Motsvarande siffra för 2019 var 277 ton, vilket innebar en ökning med 13 procent. Även vanligt trä ökade med lika många procent. Här rör det sig dock om betydligt större mängder. År 2020 lämnades 3 856 ton trä till Hulje återvinningscentral, medan det under 2019 lämnades in 3 346 ton.

Enligt honom kan det bero på att många har stannat hemma och valt att exempelvis bygga nytt altandäck i stället för att lägga pengar på en resa.

Hur kan det tänkas bli under 2021?

- Hur det blir i år vet jag inte. Jag har svårt att se att det ska gå upp från fjolårets siffror, säger Per Andersson.

Tänk på att hålla avstånd vid besök på Hulje återvinningscentral.

En återvinningscentral i Mjölby

Publicerad