Ingelas liv förändrades - telefonen slutade ringa

En kvinna står utomhus och lutar sig mot ett räcke

Foto: Mjölby kommun

För sångerskan Ingela Svensson förändrades livet över en natt under pandemin. Telefonen slutade att ringa och under en månad försvann nästan ett års sångjobb.

Hennes spelningar behövde skjutas fram eller ställas in.

- Jag har gjort det här sedan jag var elva år och det har varit en stor del av min personlighet. Jag tror inte jag förstod det förrän alla gig försvann.

Ingela Svensson har tidigare arbetat som stödassistent på omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun.

- Vi har jobbat med att göra information mer förståelig och lättläst. Vi har översatt information som kommer i olika mediekanaler till personer som har kognitiva svårigheter och inte kan tillgodogöra sig information.

Hur har era arbetstagare upplevt situationen?

- Det har varit väldigt olika. En pandemi kan vara svår att förstå för oss, men har man dessutom kognitiva svårigheter och svårt med förmågan att processa information kan det vara ännu mer skrämmande.

För henne är det en självklarhet att vaccinera sig.

- Det finns inget annat alternativ. Med hjälp av vaccin har vi utrotat andra sjukdomar genom tiderna. Det är en skyldighet gentemot mig själv men också mot människor i min närhet.

Här kan du läsa fler reportage om hur pandemin påverkat kommuninvånarna.