Mjölby kommun

Fönsterbyte Veta skola i Mantorp

Veta skola i Mantorp har funnits med i Mjölby kommuns underhållsplan de senaste åren. För att förbättra arbetsmiljön i det gamla skolhuset står fastigheten nu inför ett fönsterbyte.

På senare år har byggnaden renoverats för att uppfylla utrymningskraven för fastigheten, som är en levande skolmiljö och arbetsplats för elever och personal. Fler renoveringsbehov återstår för att uppfylla dagens krav på tillgänglighet, arbetsmiljö och en positiv påverkan av energibesparingen. Hänsyn har även tagits till barnkonventionen.

Bland annat behöver fastighetens fönster åtgärdas, då de orsakar kallras och drag i skollokalerna, och trävirket i fönstren är murket. Byggnadskontoret bedömer att byggnaden behåller sitt karaktärsdrag även med nya fönster.

Mjölby kommun har upphandlat en entreprenör för att byta ut de gamla fönstren till nytillverkade, och i samband med det kontaktades en fönsterrenoverare som ska ansvara för att de gamla fönstren inte kasseras. Som ett led i att hålla nere kostnaderna och för att behålla en del av det ursprungliga utseendet, kommer källar- och vindsfönster inte att bytas ut. De nya fönstren kommer skilja sig lite utseendemässigt från originalfönstren då det är en viss kulörskillnad, avsaknad av hörnbeslag och gångjärnen som lackas i samma kulör som fönsterpartierna.

Arbetet beräknas starta under vecka 23.

Vid frågor eller andra funderingar är du välkommen att kontakta Mjölby kommuns fastighetschef Viktor Broomé via e-post viktor.broome@mjolby eller via telefonnummer
010-234 53 92

Exempelbild

Publicerad