Mjölby kommun

Samhällsviktig infrastruktur blir starkare i västra Östergötland

Vadstena kommun, Mjölby kommun och MSE (Mjölby-Svartådalen Energi) tar nästa steg och fördjupar det gemensamma arbetet kring fjärrvärme och dricksvatten. Arbetet som startades upp i höstas handlar om att samarbeta för att stärka samhällsviktig infrastruktur i regionen.

I slutet av september skrevs den första avsiktsförklaringen på och sedan dess har möjligheterna kring ett framtida fjärrvärmesamarbete konkretiserats. Det har också utretts vidare hur Vättern kan fungera som försörjning för både Mjölbys och Vadstenas dricksvatten.

– Vi ser stora möjligheter med Vättern som en gemensam råvattentäkt för Vadstena och Mjölby. En lämplig plats för detta kan vara vid Nässja och det skulle säkerställa tillgången till färskvatten lång tid framöver, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande i Mjölby kommun.

Mjölbys biobränsleeldade kraftvärmeverk producerar både värme och el, vilket är ett effektivt sätt att ta vara på resurserna jämfört med att bara producera värme. Genom att bygga samman Vadstenas nät med det regionala fjärrvärmenätet i västra Östergötland, genom en ledning mellan Vadstena och Skänninge, kan man räkna med stora effektiviseringsvinster.

Vy över sjön Vätterns blå vatten med en stenpir som går ut en bit i vattnet.

Publicerad