Tillfälligt föreningsstöd 2021 med anledning av Coronapandemin

Mjölby kommun har beslutat att även 2021 stödja föreningslivet i syfte att ha ett levande kultur- och fritidsliv även efter pandemin. Bidraget har för avsikt att ge förutsättningar för föreningarnas fortlevnad samt att ge möjlighet till återuppbyggnad av verksamheten.

Villkor

Bidraget kan sökas av samtliga föreningar som är registrerade i Mjölby kommuns föreningsregister.

I ansökan om bidrag redovisas föreningens omsättning för 2020 i jämförelse med 2019. Ansökan ska också innehålla en beskrivning av hur pandemin har påverkat föreningen såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

Föreningens ekonomi och verksamhet ska ha påverkats negativt av Coronapandemin. Det innebär inte nödvändigtvis ett minusresultat.

Ansökan

Ansökan ska göras på avsedd blankett med följande bilagor:

  • För föreningar som har räkenskapsår 1/1 – 31/12 ska resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019 samt 2020 bifogas.
  • För föreningar med brutet räkenskapsår bifogas resultat- och balansräkning för 2018/2019, 2019/2020 samt underlag för beräknat resultat för 2020/2021.

Beslut om bidrag grundar sig på särskild prövning av respektive ansökan. Vid behov kan dialogmöten komma att genomföras. Bidraget avser stöd för hela 2021.

Ansökan ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 31 maj.

Beslut och utbetalning beräknas ske senast 30 juni.

Ansökan mejlas till: kulturofritid@mjolby.se

Blankett

Tillfälligt föreningsstöd Coronapandemin 2021 (ifyllbar pdf)PDF

  1. Öppna upp blanketten
  2. Spara ner den på din dator
  3. Öppna den nedsparade filen
  4. Fyll i pdf:en och spara den igen på din dator (döp gärna om dokumentet så föreningsnamnet ingår). Om fälten inte räcker till, komplettera på separat dokument och bifoga som bilaga.
  5. Bifoga den ifyllda blanketten samt bilagor i ditt mejl

Eventuella frågor besvaras av Eva Ledin, kultur- och fritidshandläggare
telefon: 010-234 54 36 e-post: kulturofritid@mjolby.se