Mjölby kommun

Stor utveckling trots pandemin

Det har varit ett utmanande år för vården, omsorgen och socialtjänsten. Pandemin har utsatt verksamheterna för stora prövningar. Trots alla de anpassningar som krävts av verksamheterna på grund av covid-19 har omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby fortsatt hålla högt tempo i sina verksamheters utveckling.

I veckan lanserade omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun sin kvalitetsberättelse som sammanfattar verksamhetsåret 2020. Den visar tydligt att deras verksamheter och medarbetare har utvecklats mycket under året trots pandemin.

”Vi har inte bara anpassat våra verksamheter för att kunna bedriva dem på ett smittsäkert sätt, vi har dessutom haft ett stort fokus på både verksamhets- och kompetensutveckling under året” säger Anna Johansson, ordförande i omsorgs- och socialnämnden. "Vi ser oss som möjliggörare och antar våra utmaningar på både ett strategiskt och snabbrörligt sätt. Det visas tydligt i årets kvalitetsarbete."

Anna Johansson

Innehållet i kvalitetsberättelsen presenterar en komplex verksamhet som med mod, engagemang och nytänkande tar sig an välfärdens utmaningar, alltid med kundens behov och upplevelse i fokus.

Kvalitetsberättelsen innehåller bland annat:

  • Att ställa om en verksamhet under en pandemi.
  • Vikten av att arbeta med kultur och kunskap för att ständigt utvecklas.
  • Hur verksamheten skapar trygghet dygnet runt.
  • Vikten av barnperspektivet med hänsyn till att Barnkonventionen har blivit lag.
  • Hur förvaltningen anpassar sina lokaler för att möta alla olika behov. Förvaltningen har över 50 olika verksamhetslokaler runt om i Mjölby kommun.
  • Hur förvaltningen hittar vägar till att få medborgare i sysselsättning.
  • Reflektioner kring framtiden för vård, omsorg och socialtjänst.

Ta del av omsorgs- och socialförvaltningens kvalitetsberättelse. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Första vaccinet – ett gott betyg

Aktiviteter, möten och utbildningar har fått hitta nya former under året för att minska smittspridningen.

Vårdpersonal med visir

”Visst har det begränsat våra verksamheter, men genom kreativitet har vi hittat nya vägar för att möta våra medborgares behov” säger förvaltningschef Thomas Åhlander. ”Genom samverkan, kommunikation och nytänkande har vi löpande hanterat de nya förutsättningarna och kunnat försätta att bedriva och utveckla vår verksamhet.”

Mjölby kommun var först i Sverige att vaccinera mot covid-19.

”Att vi var först ut i Sverige att ge vaccin är ett gott betyg på hur vi hanterat pandemin.” säger Thomas Åhlander.

Person med iPad

Chockdigitalisering

Coronapandemin har blivit som ett gigantiskt digitalt experiment. På kort tid har förvaltningens medarbetare tvingats att hitta nya former för att utföra sitt arbete med så lite fysiska möten som möjligt. Förvaltningen har haft stort fokus på förändring och digitalisering de senaste åren vilket gjort att vi klarat av omställningen mycket bra tack vare kreativitet och mod.

”Under pandemin har vår digitala transformation fått en rejäl skjuts och nu ser allt fler nyttan och behovet av digitala lösningar, bland både medborgare och medarbetare.” säger Magdalena Green som är utvecklingsledare för digitalisering.

Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan förvaltningen öka kvaliteten, tryggheten och tillgängligheten samt använda sina resurser till mer värdeskapande arbete. Digitala verktyg kan också öka tillgängligheten, delaktigheten och självständigheten för kommunens medborgare.

”Läget vi befinner oss i har gjort att vi implementerat och breddinfört lösningar vi pratat om länge” fortsätter Magdalena. ”Nu har digitaliseringen verkligen tagit fart och våra planer och strategier börjar bli verklighet. Jag hoppas vi tar med oss detta driv, mod och snabbrörliga arbetssätt i framtiden.”

Kvalitetsberättelse 2020

Ta del av omsorgs- och socialförvaltningens kvalitetsberättelse 2020. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information och kontakt

Thomas Åhlander, förvaltningschef för omsorgs- och socialförvaltningen
thomas.ahlander@mjolby.se, 0142-854 72

Exempelbild

Publicerad