Mjölby kommun

Ny gång- och cykelväg i Skänninge

Nu är det snart dags att starta upp arbetet med att binda samman gång- och cykelvägarna på Motalagatan och Trojenborgsskolan i Skänninge. Det innebär att det blir en ny gång- och cykelväg på Ringgatan mellan Vadstenagatan och Trojenborgsskolan, vilket ger en längre och mer sammanhängande sträcka för gående och cyklister.

I samband med bygget kommer vi även passa på att byta vatten- och avloppsledningarna på sträckan mellan Sandgatan och Vadstenagatan. Vägen är inte avstängd men framkomligheten i området kan vara något begränsad under arbetets gång. Arbetet planeras starta i början av april och vara klart under sommaren 2021.

Har du frågor är du välkommen att kontakta
Trafikingenjör Joel Runn
e-post joel.runn@mjolby.se eller på telefon 010-234 56 29

VA- ingenjör Nicklas Ericsson
e-post nicklas.ericsson@mjolby.se eller på telefon 010-234 51 78


vägmärke

Publicerad