Mjölby kommun

Spolning av dricksvattennätet i Mjölby

Nu pågår spolning av dricksvattenledningarna i Mjölby. Spolning av olika områden kommer att göras fram till sommaren.

Detta görs enligt vår underhållsplan och görs för att säkerställa ledningsnätets funktion.

Spolningen kan ge kortvariga tryckförändringar och missfärgat vatten. Detta är inget farligt. Spola ur ordentligt så försvinner det. Undvik att tvätta vittvätt.

Vid frågor kontakta Peter Forsén på telefon 073-060 29 45.

Exempelbild

Publicerad