Mjölby kommun

Tyck till om översiktsplan för Mantorp

Ett förslag till översiktsplan för Mantorp är utställt för granskning. Fram till 31 maj i år har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Översiktsplanen redovisar ett förslag för hur tätorten Mantorp kan byggas ut till en småstad, med plats för cirka 7 000 invånare. Planens syfte är att lägga fast ramarna för Mantorps fortsatta utbyggnad med bostäder, förskolor, skolor, parker med mera.

Kommunfullmäktige fattar beslut om översiktsplanen. Utställningshandlingar och information om hur du lämnar synpunkter på planförslaget hittar du på sidan Fördjupad översiktsplan Mantorp.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Mantorp påbörjades 2018.

Exempelbild

Publicerad