Mjölby kommun

Framtidens gymnasieskola formas i västra Östergötland inklusive Tranås

Nu formas framtidens gymnasieskola i västra Östergötland inklusive Tranås. Motala, Mjölby, Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Tranås stärker sin samverkan och har tillsatt en utredning om gymnasieskolans framtida utformning i området.

Gymnasieskolan står inför utmaningar. Enligt skollagen ska alla ha lika tillgång till utbildning, oberoende av geografisk hemvist eller sociala och ekonomiska förhållanden.

Det är hemkommunen som ansvarar för att unga har valmöjligheter. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser ska i möjligaste mån spegla ungdomarnas önskemål. Kommunerna kan erbjuda utbildning i egen regi eller genom samverkansavtal med annan kommun eller region.

Idag finns ett samverkansavtal i Östergötland tillsammans med Tranås. Nu tar Motala, Mjölby, Tranås, Boxholm, Ödeshög och Vadstena ett steg till för att fördjupa samarbetet. Syftet är att skapa en effektiv organisation med hög kvalité.

Gun-Inger Andersson, ordförande i utbildningsnämnden i Mjölby kommun:

Utbildningsverksamheten i Mjölby kommun har ett nära samarbete med näringslivet. Ett fördjupat samarbete med andra kommuner ökar möjligheterna att matcha både företagens och individens behov. Det skapar förutsättningar för att ytterligare förbättra kvaliteten på utbildning, vilket är bra för hela samhället.

Utbildningscheferna i kommunerna betonar vikten av att kunna erbjuda så många elever som möjligt plats på skolorna i området. Utbildningarna måste även bättre anpassas efter arbetsmarknadens behov.

2020 lämnade Lars Stjernkvist över sin utredning för planering och dimensionering av gymnasial utbildning och komvux till regeringen. Nu har han tillsammans med Annika Kronwall fått ett nytt utredningsuppdrag av berörda kommuner. I uppdraget ingår att ta fram ett förslag till en framtida organisation för gymnasieutbildningarna i samverkanskommunerna.

Förslaget ska tillgodose kraven på ett allsidigt utbud, anpassning efter regionens arbetsmarknad samt ekonomisk effektivitet. Även vuxenutbildningen kan komma att beröras om det finns exempelvis samordningsvinster att göra.

Utredningen ska lämna förslag på principer för fördelning av utbildningar och platser. Den ska också innehålla förslag på hur gemensamma beslut mellan berörda kommuner ska ske. Även en modell för hur beslut kan tas gemensamt för alla berörda kommuner ska ingå.

Elever i ett bibliotek.

Publicerad