Mjölby kommun

Världsvattendagen

Idag den 22:a mars är det internationella världsvattendagen! Årets tema är att uppskatta och värdera vårt vatten.

Den 22:a mars varje år infaller FNs internationella Världsvattendag. Det innebär
att dricksvattenfrågan lyfts världen över och så även i Mjölby. Temat för Världsvattendagen 2021 är att värdera vatten. Vattnet är mycket mer än bara en utgift. Vatten har ett enormt och komplext värde för hushåll, mat, kultur, hälsa, utbildning, ekonomi och integritet. Om vi förbiser någon av dessa värden riskerar vi att denna ändliga, oersättliga resurs tas för givet.

Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Ett av dessa mål fokuserar på att alla ska ha tillgång till rent vatten och sanitet. Avsaknaden av en pålitlig och närliggande vattenkälla och säkra, privata toaletter har stora effekter på livet för miljontals människor världen över. Konsekvenserna av detta är förödande och slår hårdast mot kvinnor och flickor och påverkar deras hälsa, säkerhet, utbildning, inkomstmöjligheter och familjerelationer. Kvinnor och flickor ansvarar ofta för familjens vattenförsörjning vilket leder till att kvinnor förlorar inkomstmöjligheter och att flickor missar skola. Detta påverkar deras politiska, ekonomiska och sociala möjligheter.

Vad betyder vatten för dig?

Exempelbild

Publicerad