Mjölby kommun

Nu gör vi inkomstjämförelse

Avgiften för plats i förskola och fritidshem är kopplad till hushållets inkomster. För att se till att alla har betalat rätt avgift görs nu en inkomstjämförelse för de som har betalat för barnomsorg eller fritidsplats under 2020.

För att säkerställa att ingen betalat för mycket eller för lite görs en jämförelse mot de inkomster som rapporterats in till Skatteverket. Visar det sig att det belopp som betalats in genom den vanliga månadsfakturan är för högt eller för lågt kommer avgiften att regleras. De som berörs kommer få en faktura i början av april.

Avgift och regler - inkomstjämförelse

Publicerad