Vaccin mot covid-19

En spruta med vaccin

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka.

Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19. Det finns mycket information om vaccin mot covid-19 och även många frågor. På den här sidan finns länkar till information där du hittar svar på dina frågor om vaccin mot covid-19.

Vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även när vaccinet inns tillgängligt.

Det är regionerna som ansvarar för vaccineringen. Region Östergötland hanterar vaccinationsordningen i länet. Frågor om vaccination hänvisas till regionen, besök 1177.se eller ring 113 13 för allmänna frågor om vaccin.

Information om vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndighetens filmer om vaccin mot covid-19

Nu pågår vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Varför vaccinerar vi oss mot covid-19? Länk till annan webbplats.

Från virus till vaccinering Länk till annan webbplats.

Hur testas vaccin mot covid-19? Länk till annan webbplats.

När och hur kommer jag att erbjudas vaccination mot covid-19? Länk till annan webbplats.

Fler filmer och filmer på andra språk Länk till annan webbplats.

Fakta om vaccin mot covid-19

Samlad information om vaccin mot covid-19 på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Om vaccination mot covid-19 - statistik, frågor och svar med mera på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Om att vaccinera sig mot sjukdomen covid-19 Länk till annan webbplats. (Lättläst)

Region Östergötlands information om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverkets information Detta gäller om coronavaccin Länk till annan webbplats.

Statistiska centralbyråns (SCB) artikel När vaccinationerna utrotade smittkopporna Länk till annan webbplats.

Information in other languages

Fact sheets in different languages Länk till annan webbplats. (The Public Health Agency of Sweden)

Vaccination against COVID-19 Länk till annan webbplats. (1177.se Östergötland) Other languages Länk till annan webbplats. (scroll down to the bottom of the page)

Religious leaders on covid-19 vaccine Länk till annan webbplats. (The Swedish Agency for Support for Faith Communities)