Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Ökad tillväxt är målet med ny avsiktsförklaring

Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg och Kinda har kommit överens om ett tätare samarbete för att stärka utvecklingen i kommunerna. Målet är en ökad befolknings- och sysselsättningstillväxt.

Under februari och mars beslutar kommunernas fullmäktigen om en avsiktsförklaring med målbild för 2040 och gemensamma rekommendationer.

Under två år har kommunerna fördjupat sitt samarbete för att stärka den lokala arbetsmarknaden. Målet är att det lokala arbetsmarknadsområdet LA-Linköping ska vara en tydligt sammanlänkad del av Östergötland och aktivt bidra till hela länets utveckling.

Kommunerna är beroende av varandra

Kommunerna är redan idag sammanlänkade och beroende av varandra. Både när det gäller bostadsmarknaden och studie- och arbetsmarknaden.

– Kommunerna erbjuder tillsammans varierande och kompletterande livs- och boendemiljöer och därför är det så viktigt att vi har en samsyn mellan kommunerna. Till exempel att vi ska ha en bostadsmarknad som är i balans med befolkningstillväxten, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande i Mjölby.

Ett tydligt tecken på hur beroende kommunerna är av varandra är utvecklingen i gränsorterna till Linköping där goda pendlingsmöjligheter leder till en befolkningstillväxt.

Förutom en stark utveckling i länet är ett av målen att Linköping ska vara väl uppkopplad mot Stockholm 2040 samtidigt som uppkopplingen till övriga storstäder och kontinenten utvecklas.

Fakta

  • Avsiktsförklaringen innehåller 4 målbilder om ett önskat läge år 2040.
  • Den innehåller även 16 rekommendationer för att underlätta fortsatt ekonomisk geografisk integration och ökad mellankommunal samverkan.
  • Rekommendationerna är inte bindande men samtliga deltagande kommuner förstår att den gemensamma målbilden blir svår att nå om avvikelserna från rekommendationerna blir för stora.
  • Kommunerna har under två år gemensam arbetat fram nya kunskapsunderlag i ett projekt finansierat av Tillväxtverket. Med underlaget som grund har den gemensamma målbilden för utvecklingen tagits fram.
Huvudentré till en byggnad med skylten Stadshus och bibliotek.

Publicerad