Viktigt att visa hänsyn när många vill uppleva naturen

Upptäck nya naturområden, undvik överfulla parkeringar och ta med skräpet hem. Det är några av våra uppmaningar när det senaste årets ökade intresse för friluftsliv håller i sig även här i Mjölby kommun.

Naturen i Sverige är en tillgång för alla och nu är den extra viktig för många. Just nu är det svårt att umgås med nära och kära som vi brukar. Men utomhus, i mindre grupper och med avstånd kan vi uppleva naturen tillsammans – så länge vi följer aktuella restriktioner.

Kommunen får tydliga signaler om att fler och fler väljer att vistas i naturen, både sådana som även annars är ute och nya besökare. Det är i grunden positivt, men bidrar också till problem på vissa platser, bland annat i form av överfulla parkeringar, viss trängsel och ökat slitage.

När många vill vara ute är det extra viktigt att vi visar hänsyn till naturen, till markägare och till andra besökare. Annars finns det risk för att vi stör djur och natur. Eller stör andra och utsätter oss för risker.