Mjölby kommun

Du spelar roll

Den här veckan uppmärksammas alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion genom kampanjen Spela roll.

Kampanjen syftar till att sprida kunskap och väcka samtal kring hur föräldrars alkoholkonsumtion riskerar att påverka barn negativt. Målet är att vuxna ska bli bättre på att uppmärksamma och förstå barns situation samt hur de kan gå till väga för att agera för barnens bästa.

Barnkonventionen blev lag den första januari 2020, den så kallade ”Barnrättslagen”. Det innebär att barns rättigheter i barnkonventionen har samma status som andra lagar i Sverige. Barnrättslagen slår bland annat fast att alla barn har rätt till delaktighet i frågor som rör dem. Rätt att bilda en åsikt, att uttrycka den och få den beaktad.

Råd, stöd och hjälp i Mjölby kommun

Alla kan spela roll för barn som lever i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol. När föräldrar inte förmår att handla för sina barns bästa behöver andra vuxna kliva fram och ta ansvar. Uppmärksamma barnens situation, lyssna till dem och se till att de får hjälp och stöd.

Behöver du råd, stöd och hjälp är du välkommen att kontakta oss på 0142-366200.

Kontakt för unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en e-tjänst där du som ung kan kontakta oss digitalt på ett tryggt och säkert sätt.

Om du är orolig för hur ett barn eller ungdom mår eller har det hemma kan du göra en anmälan till oss via vår e-tjänst Oro för barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ta del av information och aktiviteter på kampanjsidan Du spelar roll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempelbild

Publicerad