Mjölby kommun

Digital ansökan vid trädfällning och röjning av sly

Nu har vi lanserat en ny e-tjänst för dig som vill ansöka om att fälla eller beskära träd, buskar eller sly på kommunägd mark.

Mjölby kommun är restriktiv till att fälla friska träd men bedömer varje enskild ansökan efter vissa uppsatta faktorer. Vi tittar på vad trädet betyder för området som helhet, om trädet har några ekologiska eller estetiska värden och dess kondition. Vi tittar även på hur de boende i området kommer att påverkas och grannarna måste vara överens om en eventuell fällning. Vi försöker att inte störa för mycket vid exempelvis vandringsleder och motionsspår. Givetvis röjer vi sly, gör akuta nedtagningar av träd som skadats i samband med en storm, blivit påkört eller utgör en skaderisk för person eller egendom.

Kom ihåg att det inte är tillåtet enligt svensk lag att själv fälla, beskära eller på annat sätt skada träd eller växtlighet på annans mark utan tillstånd.

E-tjänsten Fällning eller beskärning av träd, buskar eller sly på kommunägd mark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår växel på telefonnummer 010- 234 50 00

Exempelbild

Publicerad