Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Miljökontoret kommer att kontrollera försäljning av bekämpningsmedel

Under våren 2021 kommer Miljökontoret i Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner att inspektera verksamheter som säljer bekämpningsmedel.

Sveriges kommuner och Kemikalieinspektionen samverkar i en nationell tillsynskampanj som rör försäljning av bekämpningsmedel. Miljökontoret i Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner kommer tillsammans med ett hundratal andra kommuner dela i kampanjen. Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera verksamheter som säljer bekämpningsmedel. Det kan vara exempelvis butiker, grossister eller varuhus. Inspektionerna på de aktuella verksamheterna kommer att genomföras antingen oanmält eller föranmält.

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel i sig själva också kan orsaka skada på hälsan eller miljön.

Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt. Produkterna ska även märkas med vissa uppgifter, såsom exempelvis bruksanvisning och information om vilka verksamma ämnen som finns i produkten.

För mer information, kontakta gärna:

Miljökontoret

Telefon: 0142-850 00
E-postadress: miljo@mjolby.se

Exempelbild

Publicerad