Mjölby kommun

I framkant för återvinning!

Hulje återvinningscentral ligger i framkant genom att använda det nya skyltsystem som Avfall Sverige lanserade 1 juli 2020. Syftet med nya skyltar och nya benämningar är ett tydligare system, som planeras bli gemensamt för hela Norden.

Mjölby Kommun ligger i framkant för återvinning och avfallshantering! Ett projekt den senaste tiden har varit att implementera ett nytt skyltsystem på återvinningscentralen på Hulje i Mjölby. Nu är skyltarna på plats och vi är nöjda med resultatet!

Den 1 juli 2020 lanserade Avfall Sverige ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. I förlängningen är målet att hela Norden ska använda samma system, med samma symboler. Fördelarna med ett gemensamt skyltsystem är bland annat ökad igenkänning, vilket skapar bättre förutsättningar att sortera avfallet rätt. Att producenter och exportörer använder samma märkning på förpackningar underlättar också både för dem och för konsumenterna. Systemet är tänkt att kunna användas så väl vid fastighetsnära insamling, på återvinningsstationer, återvinningscentraler, på sopkärl, i soprum, och vid insamling på stan, som på förpackningar.

Läs mer om vår omskyltning på Avfall Sveriges hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du är osäker finns det alltid personal på plats på Hulje återvinningscentral för att svara på dina frågor.

Man pekar på en skylt där det står elavfall på återvinningscentralen. Kvinna står bredvid med en mikrovågsugn som ska slängas.

Publicerad