Gemensam miljönämnd

Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd

Från och med den 1 januari 2021 samverkar Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner i en gemensam miljönämnd.

Syfte

Syftet med samverkan är den gemensamma målsättning att;

  • säkerställa att de uppgifter som omfattas av samverkan kan utföras i enlighet med respektive parts lagstadgade ansvar för uppgiften.
  • samordna parternas resurser för att därigenom skapa förutsättningar för att bibehålla och utveckla kvaliteten samt förbättra effektiviteten i det uppdrag som överenskommelsen omfattar.
  • koordinera parternas handläggning för att därigenom bidra till att förvaltningen ska bli så enhetlig, effektiv och rättssäker som möjligt i fråga om det uppdrag som regleras i överenskommelsen.
  • öka parternas kapacitet, minska deras sårbarhet och bidra till ökad effektivitet i fråga om den verksamhet som samverkan omfattar.

Uppgifter och reglemente

Miljönämnden fullgör uppgifter som tillsyns-och prövningsmyndighet enlig nedanstående lagar och föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar.

  • Miljöbalken, med undantag för prövning av strandskyddsdispenser
  • Livsmedelslagstiftningen
  • Smittskyddslagen
  • Strålskyddslagen, med avseende på skyddsåtgärder i solarier samt miljöövervakning av joniserande strålning/gammastrålning
  • Lag om tobak och liknande produkter, med avseende på tillsyn av rökfria miljöer

Värdkommun

Mjölby kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Mjölby kommuns organisation.

Som värdkommun är Mjölby kommun arbetsgivare för miljökontorets personal. Miljökontoret har sitt huvudsakliga arbetsställe i Mjölby kommun. Efter behov och önskemål kommer personal även att finnas på plats i samverkanskommunerna.

Senast publicerad