Brandfarlig och explosiv vara

För att du ska få hantera och förvara brandfarliga och explosiva varor krävs det att du har god kunskap om vad som gäller. Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska göra.

Brandfarlig vara i hemmet

Du får förvara brandfarlig vara utan tillstånd upp till en viss mängd i hemmet. Reglerna kring detta och vad som gäller vid förvaring av brandfarliga vätskor kan du läsa om i informationsbroschyren från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) .

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö, MSB.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler gällande gasol

Gasolgrillar har blivit populära i hemmen runtomkring i landet. Många som skaffar sig en gasolgrill kanske inte känner till riskerna om den hanteras på felaktigt sätt. I broschyren nedan kan du läsa om det mesta som berör gasol för hem och fritidsmiljö, den tar bland annat upp hur du ska förvara din gasoltub på bästa sätt.

Gasol för hem och fritidsmiljö, MSB.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd brandfarlig och explosiv vara

Den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd till det (16§ SFS 2010:1011). Vad som gäller vid förvaring av brandfarliga vätskor, kan du läsa på MSB:s hemsida i länken nedan.

Tillståndsgränser, MSB.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skulle det vara så att din verksamhet hanterar brandfarlig eller explosiv vara som överstiger tillåten mängd är det väldigt viktigt att söka tillstånd för den hanteringen. I kommunen är det Räddningstjänsten som hanterar tillstånd samt tillsyn av brandfarlig och explosiv vara. Själva blanketten hittar du genom denna länken nedan, alternativt överst i sidhuvudet. På sidan drar du sedan rullisten nedåt till Räddningstjänstens underkapitel "Brandskydd, sotning".

Mjölby kommuns blankettbank Länk till annan webbplats..

Behöver du hjälp inom ämnet eller söker mer information?

På MSBs webbplats kan du läsa mer om brandfarliga och explosiva ämnen.

Brandfarligt och explosivt, MSB.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också kontakta oss på Räddningstjänsten direkt för fallspecifika frågor i kommunen.

Kontakt

Räddningschef

Johan Forsgren

Telefon: 010-234 5402

raddning@mjolby.se


Brandinspektör

Johan Mårtensson

Telefon: 010-234 5408

johan.martensson@mjolby.se

Senast publicerad