Barn som inte går till skolan

Infoga bild

Att som vårdnadshavare vara uppmärksam på sitt barns signaler på ovilja att ta sig till och vistas i skolan är mycket viktigt. Många potentiellt långtgående konsekvenser av skolfrånvarobeteenden hinner inte utvecklas om de upptäcks och åtgärdas i tid. I det sammanhanget är det vårdnadshavarna som har störst chans att vara tidigt ute.

Prata med skolan om ditt barn uttrycker en oro för att gå till skolan!

Skolan har ett ansvar i att utreda och åtgärda det som inte känns bra. Att känna oro kan resultera i undvikanden, men att undvika det som känns jobbigt förvärrar oron över tid och kan då leda till ökad frånvaro.

Stötta ditt barn i att fortsätta gå till skolan och att stå ut med ofarligt obehag. Varje närvarotillfälle ökar chansen för ökad närvaro medan frånvaro ökar risken för mer frånvaro.

Om barnet/ungdomen ringer hem och klagar över ont i magen eller liknande, be hen inte komma hem från skolan så snabbt. Stötta hen att stanna kvar skoldagen ut. Varje sammanhållen skoldag är viktig.

Om barnet/ungdomen stannar hemma ska dagen vara så lik skoldagen som det går

Schemalägg gärna skolarbete för att upprätthålla skolrutinen. Om barnet är hemma på grund av sjukdom måste naturligtvis tiden för skolarbete vägas mot hur mycket barnet/ungdomen orkar. Vila och återhämtning är viktigt i samband med sjukdom.

Roliga fritidsaktiviteter kan förläggas kvällstid, precis som de skulle gjort om eleven gått i skolan under dagen. Allt för att dagarna ska följa den rytm som vanliga skoldagar har.

Rutiner och vanor kan underlätta för barnet/ungdomen att gå hemifrån

Det är viktigt att eleven äter frukost och får med sig sina skolsaker till skolan. Kanske kan eleven få hjälp med att förbereda sin väska/ryggsäck kvällen innan.

Även en vårdnadshavare kan behöva vara hemma på morgonen för att stötta barnet/ungdomen att komma iväg till skolan. Undersök möjligheten att få ett intyg för ersättning från Försäkringskassan. Det är oftast morgnarna som är svårast och måndag morgon samt morgnar efter lov är ofta mest kritiska.

Sömn är viktigt för att orka med skoldagen. För att få en fungerande sömn är det viktigt med rutiner. Att varva ned inför läggdags, stänga av skärmar och att försöka lägga sig och stiga upp samma tid varje skoldag är bra om man har svårt att sova på natten. Har ditt barn/ungdom stora sömnsvårigheter finns hjälp att få via vårdcentral.

Ovanstående text finns även som utskrivbar pdf. Skriv ut och vik pappret på mitten.

Barn som inte går till skolan (pdf) Pdf, 359 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad