Medarbetarundersökning - Sysselsättningsgrad


Valde du att ändra din sysselsättningsgrad när du fick möjlighet till det?
Valde du att ändra din sysselsättningsgrad när du fick möjlighet till det?


Hur pass nöjd är du med införandet av önskad sysselsättningsgrad?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket nöjd Neutral Inte nöjd
Jag är

Hur har önskad sysselsättningsgrad påverkat din arbetsmiljö?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Till det bättre Ingen skillnad Till det sämre
Arbetsmiljön har påverkats: