Utvärdering sysselsättningsgrad

Att följa upp/utvärdera i de verksamheter som kört igång önskad sysselsättningsgrad(Dvs tid som faktiskt finns på schemat utöver bemanningskravet). Skriv även hur lång schemaperioden varit i veckor samt under vilka datum den varat.

Skriv även hur lång schemaperioden varit i veckor samt under vilka datum den varat.
Hur många av dessa timmar i antal har kunnat användas för att täcka frånvaro? Svara för de två nämnda perioderna ovan.


Har verksamheten haft vakanta pass som behövts läggas ut på vikarier under senast genomgångna perioden med önskad sysselsättningsgrad och hur många i antal pass i så fall? Svara för de två nämnda perioderna ovan.


Hur mycket fyllnadstid i år har verksamheten haft under ovanstående två perioder?


Hur mycket övertid i år har verksamheten haft under ovanstående två perioder?


Under de två ovanstående perioderna, hur har då fördelning sett ut mellan användandet av ordinarie och timanställdas arbetade timmar i år?


Hur ser sjukfrånvaron ut under de två ovanstående perioderna?
Svara i procent.


Hur många schemalagda dagar har ni i snitt på ordinarie dagpersonal under ovanstående två perioder?


Beskrivningsfrågor till enhetschefer