Mjölby kommun

Vatten- och avloppssarbeten Östanå Skänninge

För att minimera framtida driftstörningar i form av vattenläckor och avloppsstopp kommer Mjölby kommun byta ut och flytta befintliga vatten- och avloppsledningar i del av Östanågatan samt del av Munkagatan.

Arbetet startar vecka 1 och beräknas pågå fram till sommaren 2021.

Arbetet kan medföra vissa störningar i trafiken då vi schaktar och transporterar material till och från arbetsplatsen. Vi ber er ha överseende med detta. Kringboende är informerade.

Har du frågor är du välkommen att kontakta VA-ingenjör Nicklas Ericsson på telefon 010-234 51 78.

vatten avloppsarbeten östanå anstalten
Exempelbild

Publicerad