Mjölby kommun

Ändrade taxor för avfall, vatten och avlopp

Från den 1 januari 2021 gäller nya taxor för avfall, vatten och avlopp.

För vatten och avlopp höjs anläggningsavgiften med tre procent. Anlägningsavgiften är den engångsavgift som uppkommer vid anslutning till kommunens vatten- och avloppsanläggning.

För avfall ändras både taxan för sophämtning och taxan för mottagning av avfall på Hulje. Ändringarna beror bland annat på den nya skatten på förbränning av avfall som tillkom under 2020. Taxorna i sin helhet kan du läsa i länkarna nedan.

VA-taxa

Avfallstaxa

Taxa för mottagning av avfall

Exempelbild

Publicerad