Taxor & avgifter för lokaler & anläggningar

Kommunens lokaler och anläggningar hyrs ut i så stor utsträckning som möjligt med hänsyn till efterfrågan och de önskemål som finns. De ordinarie kommunala verksamheternas behov tillgodoses först.

Taxor och avgifter från 1 januari 2021

Beslutat av kultur- och fritidsnämnden den 14 december 2020 § 55.

Föreningstaxa gäller för:

  • Ideella föreningar med säte i Mjölby kommun, som är registrerade i kultur- och fritidsnämndens föreningsregister.
  • Studieförbund.
  • Privatpersoner mantalsskrivna i Mjölby kommun (gäller inte Mjölby Kulturscen samt Skogssjöbaden).
  • Kommunala förvaltningar och enheter.

Vad gäller för arrangemang?

Arrangemang har särskild taxa. Arrangemang bör om möjligt bokas i samband med att säsongsbokning görs. Om inte detta är möjligt ska bokning ske senast 14 dagar före aktuellt arrangemang.

Med arrangemang avses:

  • Tävlingsmatcher i den för arenan avsedda verksamheter, exempelvis handboll och innebandy i sporthallar.
  • Publika turneringar och tävlingar.
  • Konserter, teaterföreställningar

Bokningar för arrangemang har företräde och bryter ordinarie bokning. Kultur- och fritidsförvaltningen äger, med hänsyn till ordinarie verksamhet, rätt att begränsa antalet arrangemang vid respektive anläggning.

Undantag är så kallat interna arrangemang exempelvis träningsturneringar, utbildningar med mera. Den typen av arrangemang bryter inte annan bokning och kan endast bokas in på lediga tider.
Förberedelsetid inför arrangemang skall så långt som möjligt förläggas till icke verksamhetstid.

Taxor

Taxor och avgifter vid hyra av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler och fritidsgårdar

Lokal, anläggning

Taxa för förening

Taxa för övriga

Vifolkavallen, ishallenArrangemang/träning, issäsong

350 kronor per timme

1200 kronor per timme

Arrangemang övrig säsong

Taxa fastställs av kultur- och fritidsförvaltningen specifikt för varje arrangemang.

Taxa fastställs av kultur- och fritidsförvaltningen specifikt för varje arrangemang

Vifolkavallen, friidrottArrangemang (inklusive konstgräsyta)

150 kronor per timme

600 kronor per timme

Träning/fast bokning (exklusive konstgräsyta)

60 kronor per timme

300 kronor per timme

Träning/fast bokning (inklusive konstgräsyta)

90 kronor per timme

500 kronor mer timme

Vifolkavallen, fotbollsplaner
Match och arrangemangB-, C- och D-plan

90 kronor per timme

300 kronor per timme

5:an

60 kronor per timme

140 kronor per timme

Grusplan (endast arrangemang, ej fotboll)

60 kronor per timme

200 kronor per timme

Grusplan för cirkus


1800 kronor per tillfälle

Vifolkavallen, fotbollsplaner
Träning/fast bokningB-, C- och D-plan

60 kronor per timme

240 kronor per timme

5:an

40 kronor per timme

120 kronor per timme

Grusplan (ej fullstor plan)

30 kronor per timme

150 kronor per timme

Vifolkavallen,
konstgräsplanTräning och match, vecka 2-15

350 kronor per timme

900 kronor per timme

Träning, vecka 16-1

60 kronor per timme

800 kronor per timme

Match, vecka 16-1

110 kronor per timme

800 kronor per timme

Kungshöga fotbollsplanMatch och arrangemang

90 kronor per timme

300 kronor per timme

Träning/fast bokning

60 kronor per timme

240 kronor per timme

Skänninge idrottsplats, fotbollsplaner

Match och arrangemangA-plan

90 kronor per timme

300 kronor per timme

Plan - 9/7

60 kronor per timme

140 kronor per timme

Plan - 7/5

60 kronor per timme

140 kronor per timme

Skänninge indrottsplats, fotbollsplaner
Träning/fast bokningA-plan

60 kronor per timme

240 kronor per timme

Plan - 9/7/5

40 kronor per timme

120 kronor per timme

Skänninge idrottsplats, konstgräsplanTräning och match, vecka 8-15

350 kronor per timme

900 kronor per timme

Träning vecka 16-7

60 kronor per timme

800 kronor per timme

Match vecka 16-7

110 kronor per timme

800 kronor per timme

Skänninge idrottsplats, friidrottArrangemang

100 kronor per timme

600 kronor per timme

Träning/fast bokning

60 kronor per timme

300 kronor per timme

Väderstad idrottsplats, fotbollsplaner
Match och arrangemangPlan - 11

90 kronor per timme

300 kronor per timme

Plan - 7/5

60 kronor per timme

140 kronor per timme

Väderstad idrottsplats, fotbollsplaner
Träning/fast bokningPlan - 11

60 kronor per timme

240 kronor per timme

Plan - 7/5

40 kronor per timme

120 kronor per timme

Klämmestorp, fotbollsplaner
Match och arrangemangPlan - 11

90 kronor per timme

300 kronor per timme

Klämmestorp, fotbollsplaner
Träning/fast bokningPlan - 11

60 kronor per timme

240 kronor per timme

Klämmestorp, fotbollsplaner
KonstgräsTräning och match, vecka 2-15

350 kronor per timme

900 kronor per timme

Träning, vecka 16-1

60 kronor per timme

800 kronor per timme

Match, vecka 16-1

110 kronor per timme

800 kronor per timme

Klämman arena

Bokningar som avser truppdel kan endast ske efter medgivande från Wifolka GF. Förfrågan mejlas till: bokning@wifolkagf.se

Match och arrangemangHela anläggningen inklusive truppdel

550 kronor per timme

1600 kronor per timme

Hela anläggningen exklusive truppdel

440 kronor per timme

1300 kronor per timme

Sporthall A, truppdel, cafeteria

330 kronor per timme

1000 kronor per timme

Sporthall A, cafeteria

150 kronor per timme

700 kronor per timme

Konferensrum A (stora)

90 kronor per timme

180 kronor per timme

Konferensrum B (lilla)

80 kronor per timme

160 kronor per timme

Sporthall B

130 kronor per timme

600 kronor per timme

Träning/fast bokningSporthall A

120 kronor per timme

350 kronor per timme

Konferensrum A

70 kronor per timme

140 kronor per timme

Konferensrum B

60 kronor per timme

120 kronor per timme

Sporthall A, inklusive truppdel

170 kronor per timme

500 kronor per timme

Truppdel

70 kronor per timme

250 kronor per timme

Sporthall B

90 kronor per timme

300 kronor per timme

Klubbrum sporthall B

-

70 kronor per timme

Lagmanshallen
Dackehallen
Kungshögaskolan
Väderstad SporthallMatch och arrangemang

130 kronor per timme

600 kronor per timme

Träning/fast bokning

90 kronor per timme

300 kronor per timme

Birger jarls hall
Match och arrangemangHela anläggningen

300 kronor per timme

800 kronor per timme

Helsal inklusive cafeteria

130 kronor per timme

600 kronor per timme

Birger jarls hall
Träning/fast bokningHelsal

90 kronor per timme

300 kronor per timme

Halvsal

70 kronor per timme

160 kronor per timme

Gruppträningsrum

70 kronor per timme

210 kronor per timme

Teorilokal

60 kronor per timme

110 kronor per timme

Cafeteria

60 kronor per timme

110 kronor per timme

Gymnastiksalar, Trojenborgskolan och VifolkaskolanArrangemang och träning

70 kronor per timme

200 kronor per timme

Gymnastiksalar, BlåklintskolanArrangemang och träning

70 kronor per timme

160 kronor per timme

Gymnastiksalar, Egebyskolan,
Lindbladskolan och VasaskolanArrangemang och träning

60 kronor per timme

180 kronor per timme

Gymnastiksalar, Normlösa skola och Veta skolaArrangemang och träning

50 kronor per timme

150 kronor per timme

KULTURANLÄGGNINGARMjölby Kulturscen, arrangemang inklusive förberedelse och/eller repetition (tekniker ingår maximalt fyra timmar)

Vid arrangemangs-bokning ingår tillgång till foajé, garderob, pentry och loger.


Halvdag, maximalt fyra timmar

2500 kronor

4200 kronor

Heldag, maximalt 15 timmar

4500 kronor

9000 kronor

Mjölby Kulturscen, arrangemang, lokala musikföreningar
Gäller föreningar som genomgått utbildning avseende lokalens ljud- och ljusteknik

400 kronor per timme

-

Tekniker, tid utöver fyra timmar

250 kronor per timme

250 kronor per timme

Mjölby Kulturscen, övning
Löpande säsongsbokning samt enstaka tillfällen.

90 kronor per timme

-

Skänninge rådhus
Hyrs endast ut i undantagsfall och endast efter samråd med personal från kultur- och fritidsförvaltningen.Rådhussalen

70 kronor per timme

220 kronor per timme

Scen Gästisparken
Kan bokas 1 maj-20 september. Musik i Gästis disponerar scenen kostnadsfritt.

300 kronor per tillfälle

600 kronor per tillfälle

Mantorps fritidsgård, Mjölby fritidsgård och Skänninge fritidsgård
Bokning av fritidsgårdslokaler sker hos respektive fritidsgård.Hela gården

300 kronor per timme

600 kronor per timme

Hela gården, heldag

1500 kronor

2300 kronor

Café och kök

180 kronor per timme

280 kronor per timme

Enstaka rum

70 kronor per timme

140 kronor per timme

Logi, hårt underlag
Minst 600 kronor respektive 700 kronor per natt. Hyra för lokal tillkommer för tid som disponeras klockan 8-22.

60 kronor per person och natt

70 kronor per person och natt

Väderstad fritidsgårdHela gården

140 kronor per timme

400 kronor per timme

Logi, hårt underlag
Minst 600 kronor respektive 700 kronor per natt. Hyra för lokal tillkommer för tid som disponeras klockan 8-22.

60 kronor per person och natt

70 kronor per person och natt

Skollokaler
Skollokaler uthyrs efter anvisning från respektive skola. Extra kostnader för exempelvis vaktmästarinsats kan tillkomma.Klassrum

60 kronor per timme

110 kronor per timme

Matsal

70 kronor per timme

140 kronor per timme

Institutionslokal

70 kronor per timme

140 kronor per timme

Logi, klassrum
Minst 600 kronor respektive 700 kronor per natt. Hyra för klassrum ingår i logipriset.

60 kronor per person och natt

70 kronor per person och natt

SkogssjöbadenBåtplatser

400 kronor per år

600 kronor per år

Servicebyggnad, serveringslokal
Vid dygnshyra gäller disponering klockan 12–12.

2000 kronor per dygn

2700 kronor per dygn

Servicebyggnad, serveringslokal

140 kronor per timme

180 kronor per timme

Camping, säsong 1 maj-31 augusti

-

5300 kronor

Camping, dygnshyra utan el

-

180 kronor

Camping, dygnshyra med el

-

200 kronor

Bastu

-

35 kronor

Seniorlokalen ZenitHela lokalen
Pensionärsföreningar registrerade i kommunens föreningsregister disponerar lokalen gratis.

180 kronor per timme

280 kronor per timme

Konferensrum inklusive kök
Konferensrum kan endast hyras om lokalen i övrigt är ledig.

70 kronor per timme

140 kronor per timme

Övrigt
Enbart omklädningsrum, samtliga anläggningar.Träning

40 kronor per timme

-

Arrangemang

70 kronor per timme

-

Senast publicerad