Lifecare Meddelanden

Lifecare Meddelande är en webbaserad lösning som gör att du kan skicka meddelanden till användare både i Procapita och Lifecare.

Med Lifecare Meddelande kan du på ett säkert sätt skicka meddelanden mellan alla som har behörighet i Procapita eller Lifecare, både VoO och IFO. ​​ Du kan även bifoga dokument i den nya modulen.

Lifecare är en webbaserad lösning

Lifecare är en webbaserad lösning, du kommer alltså arbeta genom en webbläsare när du skriver och läser meddelanden. Du kommer kunna läsa meddelanden i Lifecare Meddelanden även om du arbetar i Procapita. När du klickar på meddelanden i Procapita kommer Meddelande-funktionen öppnas i ett webbfönster.

För att att inte missa några meddelanden bör du göra det till en rutin att öppna upp ett webbfönster för meddelanden och ha det öppet under hela arbetspasset. Du får inga notiser i Procapita när du får ett nytt meddelande. När du loggar ut från Procapita, så ska du alltid se till att även stänga Lifecare Meddelande, eftersom den finns på en egen flik i webbläsaren. Detta för att förhindra att ingen annan användare får åtkomst till dina meddelanden, speciellt om ni är flera personer som delar på samma dator.

Meddelanden är inget arkiv

Får du ett dokuemnt skickat till dig, spara ner det tillfälligt på din dator, journalför det på kunden och ta sedan bort dokumentet i din dator. Förslagsvis gör du en mapp på ditt skrivbord för Lifecare där du tillfälligt spar dokument, du rensar sedan mappen efter varje arbetspass.

Frånvaromeddelande

Är du sjuk eller ledig är det viktigt att du lägger in frånvaromeddelande. För att ingen viktig information ska bli liggande ska du välja att meddelanden vidarebefordras till en annan adress. Förslagsvis vidarebefordrar du till en grupp/funktionsbrevlåda för att säkerställa att någon är på plats och hanterar ärendet.

Det går även sätta behörigheter så att en gruppledare kan sätta frånvaro på andra.

Grupper och roller

Ser ni att ni behöver ändra några behörigheter maila till ekonomistodosf@mjolby.se .

Se till att se över och sätta upp grupper utifrån er verksamhets behov.

Nya funktioner

Genom Lifecares modul Meddelanden finns det nu flera funktioner som förenklar kommunikationen. Du kan nu kontakta alla som arbetar i Lifecare och Procapita i Mjölby kommun, då kan det vara bra att infoga en signatur i ditt meddelande.

Du kan nu bifoga filer, du kan skapa kontaltlistor som du kan dela medandra och du kan begära läskvitto. I kapitel 9 och 10 i Användarbeskrivningen kan du få många tips och guider.

Användarbeskrivning

Användarbeskrivning av Lifecare Meddelanden. Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Ekonomistöd hjälper dig med dina frågor om Lifecare och Procapita.
E-post: ekonomistodosf@mjolby.se

Senast publicerad