Mjölby kommun

Vi vill få män som utövar våld att söka hjälp

Kan du stå för vad du gör när ingen ser på? Med kampanjen Ta snacket vill flera aktörer i regionen öka kunskapen om och förebygga våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Ta snacket är en kampanj som vänder sig till personer som utövar våld i en nära relation. Kampanjen vänder sig primärt mot män då det är de som står för en stor del av våldet. Den pågår 23-29 november i samband med en vecka fri från våld.

– Syftet med kampanjen är att belysa de problematiska och destruktiva beteenden och strukturer som leder till våld i nära relationer. I år är vår främsta målgrupp våldsutövande fäder, säger Åsa Åbom, utvecklingsstrateg på Linköpings kommun och en av initiativtagarna till kampanjen.

Målet med kampanjen är att få våldsutövare att förstå att de behöver ta ansvar för att förändra sitt våldsamma beteende och att det finns hjälp att få. Kampanjen ska också få fler män att fundera på hur de kan bidra till att ändra strukturer och mansnormer.

Ta snacket på din arbetsplats

Våld i nära relationer förekommer i alla former av relationer och i alla samhällsgrupper och åldrar. Genom medvetenhet och kunskap kan vi tillsammans förebygga våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

– I Mjölby kommun kommer vi att diskutera detta på våra arbetsplatsträffar. Med kampanjen vill vi uppmuntra alla anställda i Mjölby kommun att våga prata om dessa frågor samt öka alla anställdas kunskap om var man kan få stöd. Om man har kunskap om våld och vet vart man kan vända sig för att få hjälp är det lättare att ställa frågor till personer man möter både i sitt arbete och privat och stötta dem i att söka hjälp, säger Angelika Rudberg som är samordnare för våld i nära relation i Mjölby kommun.

På kampanjsidan finns underlag för att ta snacket Länk till annan webbplats. på arbetsplatsen.

De som står bakom årets kampanj är kommunerna Linköping, Norrköping, Mjölby, Motala och Vadstena samt Länsstyrelsen i Östergötland, Region Östergötland, Stångåstaden, Försäkringskassan, Svenska kyrkan, Kvinnojouren Ellinor, Tjejjouren Beata, MÄN, Novahuset och Stadsmissionen i Linköping.

En kampanjfilm om våld i hemmet kommer att rulla på Youtube, Google Display och tasnacket.nu. Kampanjen syns även i de olika aktörernas kanaler. Under veckan hålls föreläsningar och samtal på temat. Dessutom finns det diskussionsmaterial för den som vill lyfta frågan på sin arbetsplats eller i andra sammanhang.

Allt material och mer information finns på www.tasnacket.nu Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur Mjölby kommun arbetar med våld i nära relationer på mjolby.se/tasnacket Länk till annan webbplats.

Exempelbild

Publicerad