Utvärdering för feriearbetare

Vi önsnkar att du som arbetat hos oss i sommar fyller utvärderingen efter avslutad ferieperiod.


Har du trivts bra på din ferieplats? * (obligatorisk)
Har du trivts bra på din ferieplats?

Är du nöjd med informationen du fick vid informationstillfället? * (obligatorisk)
Är du nöjd med informationen du fick vid informationstillfället?Tack för att du ger oss feedback!

Senast publicerad