Utvärdering för handledare

Vi önsnkar att alla handledare fyller i en utvärdering efter avslutad ferieperiod.

Har ferieplatsen/ungdomen fungerat bra i sommar? * (obligatorisk)
Har ferieplatsen/ungdomen fungerat bra i sommar?Har det funnits tillräckligt med arbetsuppgifter? * (obligatorisk)
Har det funnits tillräckligt med arbetsuppgifter?Har du som handledare haft tid och möjlighet att handleda i den utsträckning du önskat? * (obligatorisk)
Har du som handledare haft tid och möjlighet att handleda i den utsträckning du önskat?Är du nöjd med informationen från Arbete och välfärd vid start/uppföljning av ferieplatsen?
Är du nöjd med informationen från Arbete och välfärd vid start/uppföljning av ferieplatsen?Kan ni tänka er att ta emot ferieungdomar nästa år igen?
Kan ni tänka er att ta emot ferieungdomar nästa år igen?

Tack för att du ger feedback!

Senast publicerad