Utvärdering för handledare

Vi önsnkar att alla handledare fyller i en utvärdering efter avslutad ferieperiod.

Har ferieplatsen/ungdomen fungerat bra i sommar? * (obligatorisk)
Har ferieplatsen/ungdomen fungerat bra i sommar?Har det funnits tillräckligt med arbetsuppgifter? * (obligatorisk)
Har det funnits tillräckligt med arbetsuppgifter?Har du som handledare haft tid och möjlighet att handleda i den utsträckning du önskat? * (obligatorisk)
Har du som handledare haft tid och möjlighet att handleda i den utsträckning du önskat?Är du nöjd med informationen från Arbete och välfärd vid start/uppföljning av ferieplatsen?
Är du nöjd med informationen från Arbete och välfärd vid start/uppföljning av ferieplatsen?Kan ni tänka er att ta emot ferieungdomar nästa år igen?
Kan ni tänka er att ta emot ferieungdomar nästa år igen?

Tack för att du ger feedback!