Information till feriearbetare

Välkommen till oss i Mjölby kommun. Här har vi samlat information gällande ditt feriearbete. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Anställningsavtal

När du fått ditt anställningsavtal är det viktigt att du kontrollerar att alla uppgifter stämmer. Om något ska ändras måste du meddela det snarast.

Närvarorapport och ersättning

Fyll i din ”arbetstid” i närvarorapporten som du får ut samtidigt som anställningsavtalet. Du ansvarar för att din närvarorapport blir rätt ifylld och att både du och din handledare skriver under. Det är viktigt att du inte tappar bort din närvarorapport.

Om du inte lämnar in din närvarorapport i tid så kommer din ersättning att drabbas.

Närvarorapport och ersättning

Ersättningsperiod

Senast inlämningsdag

Utbetalningsdag

Period 1 (13 juni 2022-1 juli 2022)

8 juli 2022

25 juli 2022

Period 2 (7 juli 2022-22 juli 2022)

29 juli 2022

10 augusti 2022

Period 3 (25 juli 2022- 8 augusti 2022)

19 augusti 2022

31 augusti 2022

Skicka närvarorapporten till:
Mjölby kommun
Arbete och integration
595 41 Mjölby

Eller lämna in den på:
Arbete och integration, Industrigatan 9,
Norrgården Utbildningscentrum
Öppettider: 13 – 15

Ersättning till ditt bankkonto

Du som har ett konto i Swedbank behöver inte göra något. Du som har konto i en annan bank än Swedbank måste besöka ett Swedbank-kontor tillsammans med din vårdnadshavare för att anmäla ditt konto som du har i en annan bank. Om du inte gör detta så får du en utbetalningsavi med posten som du måste lösa ut.

Inarbetning av tid

Alla ungdomar har möjlighet till att få 60 timmar totalt i sin period. Om du behöver vara ledig eller blir sjuk kortare period så kan du arbeta in tiden i samråd med din handledare på platsen. Om det är midsommar i din period kan du arbeta in den dagen.

Vid sjukdom utgår ingen sjuklön oavsett sjukdom. Fråga din handledare om att jobba in tiden om du är sjuk om det är möjligt för dig och din ferieplats.

Vid övriga önskemål om inarbetning av arbetstid och längre ledighet eller sjukdom ska alltid Arbete och integration kontaktas.

Försäkring

Du är försäkrad under ferieplatsperioden. Om olyckan är framme ska du tillsammans med din handledare kontakta Arbete och integration för att fylla i blanketter till försäkringsbolaget.

Utdrag från polisens belastningsregister

Alla som ska ha ferieplats måste ha ett utdrag ur polisregistret följ länken på Feriebas, ta med intyget till din ferieplats första dagen. Be sedan att du får tillbaka det.

För att ansöka om intyget digitalt så måste du ha en E-legitimation. Om du inte har E-legitimation kan du skaffa det genom att besöka din bank med en förälder.

På arbetsplatsen

Följ de regler som din handledare gått igenom med dig första dagen.

Mjölby kommun har infört en rökfri arbetstid. Det innebär att det är förbjudet att röka på arbetstid det vill säga även raster.

Viktigt att du vågar fråga om något är oklart på din plats.

Utvärdering

Vi önskar att du fyller i en utvärdering efter att du avslutat ferieprioden. Du fyller i utvärderingen på vår hemsida.

Vi kommer att kontakta alla ferieplatser minst en gång under sommaren för en uppföljning, men det är jätteviktigt att du kontaktar oss om du har några frågor eller om något inte känns bra.

Kontakt

Arbete och integration

Telefon: 010-234 51 95


Senast publicerad