Bidrag till pensionärs- och handikappföreningar 2021

Kultur- och fritidsnämnden har på sitt sammanträde 7 september 2020 beslutat om ett åtgärdspaket som stöd till föreningslivet med anledning av Coronapandemin.

Förutom det tillfälliga föreningsstöd, som ni redan fått information om, så beslutades det att 2021 års bidrag till pensionärs- och handikappföreningarna som baseras på volym (verksamhetsbidraget), kommer att betalas ut med samma belopp som er förening erhöll 2020 oavsett om antalet sammankomster minskat till följd av Covid-19.
Har er verksamhet ökat i omfattning så tas det givetvis med i beräkningen.

När det gäller hyresbidraget så påverkas det inte av beslutet utan ni redovisar, precis som tidigare, föreningens totala hyreskostnad för 2020 och erhåller 25 procent i bidrag.

Ansökningsprocessen blir densamma som tidigare år, ni redovisar det faktiska antalet sammankomster som ni genomfört 2020. Vi korrigerar beloppet så det hamnar på ”rätt” nivå innan utbetalning, på detta sätt kan vi få en samlad bild av hur pandemin påverkat verksamheten för pensionärs- och handikappföreningarna i Mjölby kommun.

Sista ansökningsdag är 1 april 2021.