Verksamhetsbidrag barn- och ungdomsföreningar 2021

Kultur- och fritidsnämnden har på sitt sammanträde 7 september 2020 beslutat om ett åtgärdspaket som stöd till föreningslivet med anledning av Coronapandemin.

Förutom det tillfälliga föreningsstöd, som ni redan fått information om, så beslutades det att 2021 års verksamhetsbidrag kommer att betalas ut med samma belopp som er förening erhöll 2020 oavsett om antalet deltagartillfällen och sammankomster minskat till följd av Covid-19.
Har er verksamhet ökat i omfattning så tas det givetvis med i beräkningen.

Ansökningsprocessen blir densamma som tidigare år, ni redovisar det faktiska antalet sammankomster och deltagartillfällen som ni genomfört 2020. Vi korrigerar beloppet så det hamnar på ”rätt” nivå innan utbetalning, på detta sätt kan vi få en samlad bild av hur pandemin påverkat föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet i Mjölby kommun.

Sista ansökningsdag är 25 februari 2021.