Protokoll överförmyndarnämnden

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunsekreterare så försöker vi ordna ett läsbart format.

Kontakt

Kommunsekreterare

Carina Åsman
Telefon: 010-234 53 73

carina.asman@mjolby.se

Senast publicerad