Heta arbeten, utbildning

Kursen riktar sig till dig som arbetar med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller andra metoder som kan orsaka en brand.

Varför måste man genomgå kursen Heta arbeten?

Försäkringsbolagen har i sina villkor ett krav på att de som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten måste ha utbildning på området och följa de säkerhetsregler och rutiner som finns. Detta innebär att all personal som är inblandade i ett sådant arbete ska ha denna utbildning, det vill säga:

 • Den som beställer det heta arbetet.
 • Den brandskyddsansvarige som också avgör om det är ett tillfälligt hett arbete eller inte.
 • Den som utför arbetet eller bevakar det heta arbetet.

Kommande datum och ny starttid

Corona förändrar förutsättningarna

OBS! All utbildningsverksamhet är för närvarande (och tillsvidare) inställd pga covid19. När gällande restriktioner ändras kommer nytt kurschema läggas ut. 

Nästa kurstillfälle

 ---------------------------

Kommande datum

 ----------------------------

Plats: Räddningstjänstens utbildningscenter, Omlastarevägen 6, Mjölby.

Kursavgift: 2950 kronor exklusive moms per deltagare. I kursavgiften ingår kursmaterial, fika och lunch.

Efter genomförd kurs erhålls ett certifikat som gäller i fem år.

Anmälan

Gör din anmälan med e-post till utbildningsledare Björn Törnström på utbildningsledare@mjolby.se

Följande uppgifter ska finnas med i anmälan:

 • Antal deltagare, max 10 och alla ska komma från samma arbetesgivare
 • Förnamn och efternamn på samtliga deltagare
 • Personnummer på samtliga deltagare
 • Telefonnummer och e-postadress till samtliga deltagare
 • Företagsnamn, organisationsnummer och företagsadress
 • Faktureringsuppgifter
 • Referensnummer/märkning
 • Leveransadress för certifikat
 • Önskemål om specialkost

Kursinnehåll

Brandteori

 • Brandtriangeln
 • Brandförlopp
 • Brandfarlig vara
 • Förebyggande åtgärder

Brandskyddsansvar och organisation på arbetsplats

 • Vem ger tillstånd?
 • Brandskyddsansvarig, vem är det?
 • Den som utför arbetet Beställare/brandskyddsansvarig
 • Brandvakt

Säkerhetsregler, tillståndsblankett och ansvarsfrågor

 • Vilka försäkringar har säkerhetsregler för Heta Arbeten?
 • Försäkringsbolagens ersättningsregler
 • Skadefall
 • Hur fungerar försäkringen vid skada?
 • Tillstånd/kontrollista
 • Straffrättsligt ansvar

Praktik

 • Brand i kläder
 • Handhavande av olika typer av handbrandsläckare
 • Hantering av gasflaskor

Kontakt

Brandman och utbildningsledare

Björn Törnström

Telefon: 0730 - 60 17 78

utbildningsledare@mjolby.se