Digitala kontaktvägar

Infoga bild

Med våra e-tjänster kan du kontakta oss på ett enkelt, säkert och tryggt sätt när det passar dig.

Våld i nära relationer

Med vår e-tjänst kan du som är utsatt för våld i en nära relation kontakta våra behandlingssekreterare på ett enkelt, säkert och tryggt sätt när det passar dig.

Fyll i hur och när du vill ha kontakt så återkommer vi inom 24 timmar varje helgfri vardag. För din säkerhets skull så kommer vi inte att skicka ut någon bekräftelse via sms eller e-post, när du har skickat in din ansökan via e-tjänsten. Om du loggar in med BankID kan vi ha en dialog med dig direkt i tjänsten, och man kan bara ta del av informationen om man loggar in med ditt BankID.

Ta kontakt med oss via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Kontakt för unga

Med vår e-tjänst kan du som ung snabbt komma i kontakt med oss på familjeteamet. Om du beskriver kort vad du vill ha hjälp med, kommer du bli kontaktad inom 24 timmar varje helgfri vardag. Vi kan ha kontakt direkt genom e-tjänsten eller via sms, telefon eller mejl.

Ta kontakt med oss online via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Oro för barn

Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa.

Om du är orolig för hur ett barn eller ungdom mår eller har det hemma kan du göra en anmälan till omsorgs- och socialtjänsten. Det kallas för orosanmälan. Det räcker med att du är orolig för ett barn för att göra en anmälan, dina misstankar behöver inte vara bekräftade. Det är vi på omsorgs- och socialtjänsten som utreder om barnet behöver stöd eller hjälp.

Anmälan till omsorgs- och socialförvaltningen görs via följande e-tjänster:

Oro för barn - anmälan för privatpersoner Länk till annan webbplats.

Oro för barn - anmälan för dig med anmälningsplikt Länk till annan webbplats.

Senast publicerad