Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Dagligvaruhandeln ökar i Mjölby kommun

Under 2019 ökade omsättningen för dagligvaror i Mjölby kommun med fem miljoner kronor till 1 014 miljoner kronor. Kommunen har under många år haft det högsta handelsindexet för dagligvaror i länet. 2019 uppgår det till 102 vilket visar att fler personer än kommunens invånare handlar i kommunen (om indexet hade varit lägre än 100 visar det att kommunens invånare väljer att handla utanför den egna kommunen). Andra pendlingskommuner nära större stad har ett genomsnittligt handelsindex på endast 78. Mjölbys siffra kan förklaras av kommunens fördelaktiga geografiska läge liksom den stora mängden inpendlare som antagligen väljer att handla sina dagligvaror i kommunen innan de åker hem.

Förhållandet är dock det omvända när det gäller sällanköpsvaror. Här uppgår handelsindexet till 60 men det är mycket intressant att notera att motsvarande index för jämförbara kommuner endast ligger på 26! Köptroheten för sällanköpsvaror är med andra ord större i Mjölby kommun än på många andra håll. Omsättningen för sällanköpsvaror i kommunen minskade under 2019 med 10 miljoner kronor till 524 miljoner kronor.

Sett över en tioårsperiod, 2009-2019, har omsättningen för dagligvaror ökat med 55 miljoner i Mjölby kommun, motsvarande 5,4 %. Det är lägre än i riket som helhet där ökningen var 7,7 %.

- Handelsrådets rapport visar att handeln växer och är relativt stark i Mjölby. Detta är glädjande och visar att Mjölby kan erbjuda ett bra utbud för sina invånare. Siffrorna är också uppmuntrande läsning för den som funderar på att etablera handel i Mjölby kommun, säger Torbjörn Sjögren, näringslivschef.

För sällanköpsvaror minskade omsättningen med 3 miljoner kronor motsvarande - 0,6 % medan utvecklingen i riket tvärtemot visar en kraftig ökning på 16,9 %. Denna hänger förmodligen ihop med den starka konjunkturutvecklingen som skedde efter den finansiella krisen vintern 2008/2009. Lägre arbetslöshet och högre sysselsättning gjorde att många hade råd att handla mer.

Källa: www.handelnisverige.nulänk till annan webbplats, Handelsrådet

Dagligvaror: livsmedel, tobak, tidningar, blommor, Systembolag, apotekens varor
Sällanköpsvaror: kläder, sport- och fritidsvaror, elektronik, möbler mm.
I statistiken ingår inte motorhandel, bensin, partihandel eller e-handel.

Man i en affär tittar på en kavaj.

Publicerad