Registrera din brunn

Nu kan du som är brunnsägare skydda din brunn genom att registrera den i Brunnsarkivet. De senaste årens torka har inneburit vattenbrist och kanske också problem med vattenkvaliteten för många privata brunnsägare. Du som har privat eller samfällighetsägd brunn, kan bidra med information som ger en högre beredskap mot vattenbrist och en ökad trygghet för dig.

Viktigt för planeringen

När du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i kommunen. Informationen är viktig när vi planerar för exempelvis va-utbyggnad och för framtida behov av dricksvatten.

Att registrera sin brunn har flera fördelar, till exempel;

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området kan ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan ta hänsyn till din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller gör andra förändringar som kan påverka din brunn.

Om Brunnsarkivet

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Uppgifterna som lagras finns hos Sveriges geologiska undersökning, SGU. Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar. Om inte brunnen finns registrerad i Brunnsarkivet är risken stor att brunnen förbises i till exempel ersättningsärende, hänsyn vid etablering av nya vattentäkter eller energibrunnar i närheten, eller i beräkning av tillgången på vatten för vattenuttag.

Har du frågor är du välkommen att kontakta livsmedelsinspektör Jenny Gustafsson.

Brunnsarkivet, Sveriges geologiska undersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera in din brunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Livsmedelsinspektör

Jenny Gustafsson

Telefon: 010-234 59 89

jenny.gustafsson@mjolby.se

 

Senast publicerad