Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Sörby förskola invigdes

Nybyggda Sörby förskola är den andra som Mjölby kommun bygger enligt ett unikt koncept. Fredagen den 28 augusti klipptes det röda bandet.

Invigningen skedde till solsken och sång, av vuxna och barn tillsammans.

”Jättekul!”, ”Inspirerande” och ”Wow” är kommentarer från förskolepersonalen, som drivit verksamheten sedan den 3 augusti.

Matsal, hemvisten och ateljéer, ingår i den modell som Mjölby kommun har utvecklat tillsammans med arkitekten. Ytans storlek skiljer sig inte från andra förskolor, men den disponeras på ett annat sätt.

- Det blir ett gemensamhetstänk samtidigt som vi kan ha barnen i mindre grupper, berättar verksamhetschef Stefan Nilsson Ekvall. Genom att inte ha matbord i pedagogiska miljöer blir det helt andra lekmiljöer.

Förskolan är indelad i åtta hemvistelser, motsvarande sex avdelningar. Tanken är att arbeta i tvärgrupper och skapa möten mellan barn på ett nytt sätt. Fönstren är låga och köksbuffén höj- och sänkbar, anpassat till barnen.

Invigningen inleddes med att barnen sjöng Imse Vimse spindel. Sedan följde rörelsesången Klappa händerna, där de vuxna var med på både handklapp, fotstamp, fingerknäpp och vinkningar. Gun-Inger Andersson, ordförande i utbildningsnämnden, och Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande, höll tal till barn, personal och föräldrar på innergården, innan bandklippningen fullbordade invigningen.

Man i kockkläder står bakom en lång köksbänk med tre lampor ovanför

Kocken David Bergeling lagar all mat från grunden i förskolans kök. Till invigningslunch serveras pytt i panna.

Två kvinnor står under en pergola bredvid ett rött band som är fäst i stolpar

Cecilia Burenby och Gun-Inger Andersson höll tal på innergården.

Trähästar i en hage med staket. I bakgrunden ett litet trädhus och buskar.

Hästhage, hästar och stall tillhör utomhusmiljön.

Man stående vid en serveringsvagn i en matsal.

Stefan Nilsson Ekvall ser flera fördelar med en särskild matsal i förskolan.

Publicerad 31 augusti 2020